CLASSIC PRAGUE AWARDS 2016 | 2017


CENY KLASICKÉ HUDBY


Nominační a soutěžní proces, pravidla

Květen 2016

Výběr držitele ceny za Propagaci české hudby 2016.
Nominace na ceny Talent roku a Celoživotní přínos 2016.

31.března 2017

Uzávěrka všech přihlášek na rok 2017.
Přihlášky (nominační formuláře) musí být úplně a správně vyplněny a musí odpovídat kritériím dané kategorie.

Přihlášky je možné podat poštou, e-mailem či prostřednictvím webových stránek soutěže, na adrese www.classicpragueawards.eu.

Do soutěže budou v roce 2017 přijaty všechny přihlášené projekty.

Projekty realizované před 31. březnem 2017 musí být přihlášeny před datem vlastní realizace.

Povinností každého přihlášeného je umožnit porotcům a konzultantům osobní účast na představení, koncertu či jiné akci, v jejímž rámci je projekt prezentován.

Každý přihlášený na vlastní náklady zajistí a po realizaci dodá audio záznam projektu, případně audiovizuální záznam na DVD ve třech kopiích, který bude sloužit k posouzení projektu porotami.

Každý přihlášený musí mít svého garanta Garantem může být
• Umělecká škola (ZUŠ, konzervatoř, hudební gymnázium, AMU, JAMU, Ostravská univerzita)
• Umělecká instituce nebo její zřizovatel (profesionální orchestry, sbory, operní domy a jejich zřizovatelé)
• Pořadatel koncertů klasické hudby (festivaly, Kruhy přátel hudby, soukromí pořadatelé)
• Muzikologické pracoviště (univerzity, muzea apod...)
Odborný hudební novinář nebo publicista


Celý rok 2017

Poroty se v průběhu roku 2017 schází podle potřeby a průběžně hodnotí nominované projekty.
Průběžná zasedání oborových porot a příprava nominací ve všech soutěžních kategoriích.
Zasedání oborových porot i hlavní poroty se konají podle potřeby a na základě dohody členů hlavní poroty.30.listopadu 2017

Uzávěrka všech příhlášek pro rok 2018

Prosinec 2017

Porady oborových tříčlenných porot.
Každá porota projde doručené nominace v dané kategorii a navrhne projekty, kterými se bude v roce 2018 zabývat.
Do 20. prosince 2017 se sejde hlavní porota soutěže a potvrdí výběr oborových tříčlenných porot.

Z tohoto zasedání vzejde seznam projektů, které prošly prvním nominačním kolem a byly vybrány do soutěže CLASSIC PRAGUE AWARDS 2018

Nominace budou zvěřejněny nepozdějí v pátek 22. prosince 2017


Leden 2018

Závěrečné zasedání hlavní poroty (do 15. ledna), potvrzení nominací ve všech kategoriích a výběr vítězných projektů.
Udělení ceny je plně rozhodnutím poroty a není na něj právní nárok.


Konec ledna – začátek února 2018

Kompletní vyhlášení výsledků CLASSIC PRAGUE AWARDS 2017.