CLASSIC PRAGUE AWARDS 2018


CENY KLASICKÉ HUDBY


FAQ

odpovědi na nejčastější dotazy najdete pod formulářem

*) - povinné


Odpovědi na nejčastější dotazy:

Kdo se může soutěže zúčastnit?
Jakým způsobem se mohu do soutěže přihlásit?
Proč musím mít na přihlášení garanta?
Je soutěž pouze pro profesionální soubory či může soutěžit i amatér?
Bude o vítězích rozhodovat jen odborná porota?
O jakou cenu se soutěží?
Do kdy se mohu do soutěže hlásit pro rok 2017?
Kolik sošek bude porota udělovat za rok 2016?
Kdy se dozvíme vítěze jednotlivých kategorií?
Je nutné, aby přihlášená nahrávka byla zároveň nahlášena u OSA?
Mohu se do soutěže hlásit opakovaně nebo s více projekty v jednom ročníku?
Mohu se nahlásit i mimo uzávěrku nominací?
Je ocenění spojeno s nějakou věcnou cenou?